top of page

Ważne informacje przed wyjazdem na kolonie w Camp Vista:

1. Prosimy o przyjazd do Camp Vista na następującą godzinę:

-  Nazwiska dzieci zaczynające się od A-L na godzinę od 3:00 PM do 3:30 PM
-  Nazwiska zaczynające się od M-Z na godzinę od 3:30 PM do 4:00 PM

Oczywiście jest to sugestia, która ułatwi proces rejestracji, ale nie będzie problemu jeżeli nazwiska z końca alfabetu przyjadą wcześniej. Każdy oddzielny bagaż przywieziony przez dziecko powinien mieć etykietę z imieniem i nazwiskiem dziecka. 


2.  Prosimy o niezatrzymywanie się w różnego rodzaju miejscach publicznych czy restauracjach. Restauracje mogą być miejscem gdzie można ulec zarażeniu obecnym wirusem, który w następstwie może być przywieziony do Camp Vista


3. W checkpoint już na terenie Camp Vista:

-  Dzieciom będzie mierzona temperatura

-  Mogą być zadane pytania dotyczące zdrowia dziecka. Rodzice/opiekunowie nie będą mogli wjeżdżać na teren ośrodka

-  Od rodziców będzie odebrana forma >>Pre-Camp-Health-Screening<<


4.  Po check point dzieci udadzą się na swimming test. W tym punkcie jest prośba do rodziców i dzieci aby dziecko miało strój kąpielowy już na sobie. Oczywiście rozumiemy, że niektóre stroje kąpielowe mogą być niewygodne na podróż, w związku z tym dzieci przebiorą się bezpośrednio przed swimming test już w Camp Vista. Po swimming test dzieci przejdą do swoich kabin na shower i przebranie się na dalszą część wieczoru.  


5. Jedną z bardzo ważnych polis jest nieposiadanie telefonów komórkowych przez dzieci/młodzież w czasie pobytu w Camp Vista.  Jest to ważna polisa, która jest częścią prawidłowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci. Mamy wiele niedobrych doświadczeń wynikających z posiadania telefonów komórkowych przez dzieci/młodzież w czasie kolonii. Telefony komórkowe zostaną odebrane w check point. W koniecznych sytuacjach dzieci będą mogły zadzwonić do domu z telefonów biurowych. Od czasu do czasu bedziemy Państwa informować internetowo co dzieje się nia koloniach.  


6. Prosimy do nas dzwonić tylko w sprawach ważnych.   
My do Państwa będziemy dzwonić między innymi w dwóch kwestiach:

1-sza - jezeli dziecko uległo wypadkowi, jest chore, ma podejrzenie zakażenia COVID-19, itp.

2-ga - jeżeli dziecko nie jest kooperatywne i jego zachowanie zagraża bezpiecznemu wypoczynkowi innych dzieci na koloniach.
Innymi słowy - "no news = good news"

7. Pomocna lista przy pakowaniu dziecka na kolonie:  >>Lista rzeczy na kolonie<< 

8. Podczas tych wakacji dzieci będą mogły korzystać z naszej nowej kaplicy. 

9. W tym roku będziemy mieć zwiększony asortyment ubrań z logo Camp Vista, które co roku są bardzo popularne wśród naszych kolonistów. NOWOŚĆ! Nowy sklepik kolonijny coś w rodzaju kawiarenki. Dlatego sugerujemy aby dzieci zabrały ze sobą pieniążki ok $50 -$70 na różnego rodzaju poza programowe wydatki.

10. Zdjęcia z kolonii będą dostępne na płycie CD lub USB drive w cenie $15. Osoby zainteresowane będą mogły zamówić płyty w dzień przyjazdu dzieci na kolonie. Prosimy żeby pieniążki były w kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka.

bottom of page