TERMINY - LATO 2020


TURNUS 1:  28 czerwca - 4 lipca, 2020 SOLD OUT

Dla dzieci od 7-12 lat

TURNUS 2:  5 - 11 lipca, 2020 SOLD OUT
Dla dzieci od 7-12 lat

TURNUS 3:  12 - 18 lipca, 2020  SOLD OUT 
Dla dzieci i młodzieży od 8 -14 lat

TURNUS 4: 19-25 lipca, 2020 SOLD OUT
Dla dzieci i młodzieży od 8 -14 lat

NEW!

TURNUS 5: 2-8 sierpnia, 2020   OPEN
Dla dzieci i młodzieży od 8 -14 lat


 

KOSZT KOLONII  - $550 

Cena obejmuje przejazd autokarem do/z Camp Vista, tygodniowy pobyt w ośrodku (noclegi, wyżywienie, realizacje programu).
 

ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA

Koszt wyjazdu drugiego (i każdego kolejnego) dziecka z tej samej rodziny jest obniżony i wynosi $465. Oferta zniżek dla rodzeństwa dotyczy także junior counselors natomiast nie dotyczy woluntariuszy.

MIEJSCE WYJAZDU z Chicago jest niedaleko skrzyżowania ulic W. Belmont Ave i N. Harlem. Więcej informacji na temat wyjazdu podamy ok 2 tygodnie przed wyjazdem

DZIECI Z UBOŻSZYCH RODZIN.  Jeżeli Wasze dzieci miałyby nie pojechać na kolonie ze względów finansowych - napiszcie do nas.  Pragniemy aby i one miały "swoje dzieciństwo".  Posiadamy stypendia pokrywające w całości lub w części koszt kolonii (może być wymagany wgląd do ostatniego rozliczenia podatkowego).

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wyjazdu.  Dla dzieci, które nie posiadają ubezpieczenia honorowanego w Stanie Wisconsin sugerowane jest wykupienie ubezpieczenia na wypadek skaleczeń, urazów,  rezygnacji z wyjazdu, zagubienie bagaży
i innych nieprzewidzianych sytuacji.
Camp Vista sugeruje wykupienie ubezpieczenia TRAVEL INSURED lub TRAVEL GUARD lub innego.  Cena takiego ubezpieczenia jest w granicach $35. Powyższe ubezpieczenie miedzy
innymi pokrywa koszty medyczne związane z choroba, wypadkami urazowymi czy tez koszty związane z rezygnacją z wyjazdu.  Dla przykładu aplikację na ubezpieczenie Travel Insured można wypełnić na stronie www.travelinsured.com

lub dzwoniąc bezpośrednio na tel: 1-800-243-3174.

Nie asystujemy w przypadkach dotyczących  korzystana z ubezpieczenia po wypadkach losowych

zaistniałych podczas wyjazdu

 REJESTRACJA
Prosimy otworzyć poniższe pliki (pdf), i je wydrukować
 

forma rejestracyjna

list przygotowujący do kolonii
lista rzeczy na kolonie   (english version)

W celu rejestracji należy przesłać wypełnioną formę rejestracyjną 
wraz z depozytem $50 lub pełną wpłatą bezpośrednio na adres:
(Nie rejestrujemy dzieci  telefonicznie.  Aplikacja musi być wysłana pocztą do Camp Vista)
 

Camp Vista
N3398 Chapel Heights Rd,
Campbellsport, WI 53010

 

Gorąco zachęcamy do nie zwlekania ze zrobieniem rezerwacji.
Ilość miejsc jest ograniczona i ściśle trzymamy się zasady nie brania większej ilości dzieci niż tej, do której jesteśmy przygotowani.
Pełna wpłata powinna być przesłana do 30 dni przed wyjazdem.
Istnieje możliwość uczestnictwa dziecka maksymalnie w dwóch turnusach.  Wówczas dzieci między turnusami mog
ą pozostać na terenie ośrodka.  Rejestracja na 2 turnusy nie jest dostępna  

dla dzieci jadących po raz pierwszy na kolonie. 
Zastrzegamy prawo nieprzyjęcia zgłoszenia na kolonie z powodu braku miejsc, późnego zgłoszenia, z powodu niewłaściwego zachowania
uczestnika w latach ubiegłych lub z innych powodów, jak również z powodów wynikaj
ących z treści przesłanego formularza rejestracyjnego.
Przeoczenia do których może dojść w rejestrujących biurach w Chicago również mogą być powodem do nieprzyjęcia rejestracji.


REZYGNACJA
Z rejestracji na wyjazd można zrezygnować i otrzymać zwrot pieniężny,
jednak w takiej sytuacji kwota pieniężna zwracana przez Camp Vista
podlega następuj
ącym regułom:
  - rezygnacja na 30 lub więcej dni przed wyjazdem - kwota   

    pomniejszona o $50
  - rezygnacja od 29 do 14 dni przed wyjazdem - kwota pomniejszona

o 50% ceny wyjazdu

  - rezygnacja na mniej niż 14 dni przed wyjazdem - 

    kwota nie podlega zwrotowi
__________

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian programu zamieszczonego
na stronach internetowych
oraz w innych publikacjach dotyczących ofert Camp Vista

© 2019-2020 Camp Vista