Oferta 14 + lat 


JUNIOR COUNSELOR (JC) - od 14 lat
forma rejestracyjna

 ** Już nie przyjmujemy nowych zgłoszeń **
Dla osób, które już były wcześniej na kolonii jako uczestnik oferujemy kontynuacje przyjazdów na kolonie jako junior counselor (JC).  Oferta jest dla osób które deklarują swoją pomoc podczas niektórych kolonijnych zajęć czy programów. Osobom tym stwarzamy możliwość rozwinięcia lub "obudzenia" takich cech charakteru jak: sumienność, dokładność, pracowitość, prawdomówność, koleżeństwo, służba dla innych, itp.
Bardzo często pragnienie służby dla innych w środowisku obozowym jest początkiem rozpoznania i rozwijania swoich talentów

(sport, muzyka, poezja, arts & crafts, taniec, itp.) 
Osoby te  tez mogą uczestniczyć w programie kolonii pomagając swojemu liderowi grupy. Biorą udział w przydzielonych im zadaniach, między innymi: przygotowanie zajęć dla dzieci młodszych, kontrola przebiegu tych zajęć, pomoc w kuchni, na plaży, przy czyszczeniu lasu itp.)
Uczestniczą w ograniczonym programie kolonijnym a każdego wieczoru jest dodatkowe spotkanie na którym poruszane są sprawy

z codziennego życia kolonijnego.

Opata $550/tydzień

Zakwaterowanie w domku z uczestnikami i liderem grupy lub w

grupie junior counselors/volunteers. 

 

VOLUNTEER - od 17 lat

forma rejestracyjna

Woluntariusze wykonują podobne prace jak JC
z rozszerzonymi wymaganiami. 

Opłata: $150/tydzień
Zakwaterowanie w domku z uczestnikami i liderem grupy

lub w grupie  junior counselors/volunteers

 

LEADER - od 18 lat 
forma rejestracyjna

Wykonuje zadania opiekuna grupy.  Najczęściej jest to osoba która była wcześniej JC, później woluntariuszem a teraz chce prowadzić grupę wykorzystując wieloletnie doświadczenie z kolonii w Camp Vista. Prosimy pamiętać ze przeslanie  formy rejestracyjnej do biura Camp Vista nie gwarantuje pozycji lidera w danym roku. Potwierdzenie o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) zwykle wysyłamy na przełomie marca/kwietnia.

Jest to pozycja związana z finansowymi stypendiami jakie liderzy
 otrzymują po zakończeniu kolonii w Camp Vista.
Zakwaterowanie w domku ze swoja grupa która liczy ok 10 osób.

UWAGA!

1. Podczas kolonii, opisane powyżej funkcje i programy mogą być
modyfikowane w zależności od potrzeb lub innych okoliczności
2. Zastrzegamy prawo nieprzyjęcia zgłoszenia na w/w programy z powodu braku miejsc, późnego zgłoszenia, z powodu niewłaściwego zachowania uczestnika w latach ubiegłych lub z innych powodów
wynikających z treści przesłanego formularza rejestracyjnego

3. Dla JC i woluntariuszy  wystawiamy  service hours letter (15 godzin/tydzień) wymagany w niektórych szkołach

© 2019-2020 Camp Vista