top of page


 

WAŻNE INFORMACJE DLA LIDERÓW I WOLUNTARIUSZY
 

1. Większości liderom przyznano funkcje counselour małej grupy. Ci którzy mają zapisane Leader/or Worker mogą być liderem lub być przydzielonym do funkcji takich jak: Arts & Crafts/Kawiarenka, pomoc w kuchni, osoba medyczna.
 

2. Wszyscy którzy mają powyżej 18 lat prosimy o przesłanie do Camp Vista certyfikatu ukończenia kursu VIRTUS do dnia 6 czerwca, 2024.  Kurs trwa 3 godziny, jest bezpłatny i jest online VIRTUS® Online

3. W tym roku dla liderów i wolontariuszy będzie zorganizowany ZOOM MEETING 30 maja, 2024
o godzinie 6pm
. Link do spotkania będzie wysłany na wasze emaile w dzień spotkania.  
Na spotkaniu będą poruszone następujące kwestie:

-zajęcia jakie będą nas obowiązywać,
-jak powinniśmy się przygotować do zajęć

-jakie będą formy stypendiów.

4. Lifeguards powinni mieć swój osobisty sprzęt: torebkę na pasku, w której będzie maska CPR, rękawice medyczne, gwizdek i inne rzeczy jakie lifeguard powinien mieć przy sobie. 
Prosimy dostarczyć ważny certyfikat.


5. PRZYJAZD: niedziela w dniu rozpoczecia turnusu dla osób powyzej 18 lat:
- 12:30pm - przyjazd własnym srodkiem transportu - sugerujemy carpooling
lub podwiezienie przez rodziców aby było mniej samochodów na parkingu

- 1:00pm - spotkanie dla liderów

- 2:30pm - pomoc przy odbiorze dzieci lub inne zajęcia organizacyjne

- od 3:00pm - organizowanie swojej grupy lub uczestnictwo w przydzielonych zajęciach

6. POWRÓT: Program dla dzieci kończy się w sobotę między 10.30am-12.00pm (turnusy #1, #2, #3, #4, #5). Po zakończeniu każdego z turnusów liderzy zostają dłużej i przygotowują obóz na następny turnus kolonijny.

7. Telefony: Używanie telefonów komórkowych jest zabronione dla campers. Jeśli dziecko potrzebuje skorzystać z telefonu, może przyjść do biura i tam zadzwonić - dzieci pod żadnym względem nie mogą używać telefonu swojego lidera. Osoby powyżej 18 lat mogą mieć swoje telefony, ale używanie tego telefonu powinno być minimalne i w dyskrecji.

****

Proszę otwierać od czasu do czasu ten dokumnet używając link, który wyslaliśmy w e-mailu do Was,
gdyż na tej stronie będziemy umieszczać nowe informacje dla liderów.

Do zobaczenia,
Camp Vista

bottom of page